Licytacje nieruchomości

« Powrót do licytacji nieruchomości

Pabianice, ul. Słoneczna 27 - 05.10.2017r. godz. 11:00OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 9256


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 05-10-2017r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach mającego siedzibę przy ul. Partyzancka 105/127 , p. IV ,


odbędzie się pierwsza licytacja

1/2 ułamkowej części nieruchomości

1/2 ułamkowej części nieruchomości

położonej: 95-200 Pabianice, ul. Słoneczna 27,


dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 9256 [NKW: LD1P/00009256/9]


Działka nr 103 o pow. 697 m2, ogrodzona od frontu ogrodzeniem na cokole z prętów metalowych z bramą i furtką, ogrodzenie boczne z siatki; utwardzona, w tym kostką betonową; na nieruchomości nasadzenia. Nieruchomość zabudowana jednopiętrowym, podpiwniczonym budynkiem mieszkalnym oraz drewnianym budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny, murowany, ocieplony od wewnątrz, o pow. użytk. 104,79m2. Stolarka okienna PCV biała z roletami zewnętrznymi, stolarka drzwiowa drewniana, drzwi garażowe dwuskrzydłowe. W podpiwniczeniu budynku są pomieszczenia gospodarcze oraz garaż na jeden samochód bez kanału; na parterze 2 pokoje, kuchnia, łazienka i korytarz, na piętrz e- 3 pokoje , łazienka i hol. Posadzki wykończone terakotą i panelami, sanitariaty oraz kuchnia wykończone glazurą i terakotą. Budynek wyposażony w energię elektryczną,wodę, kanalizację, gaz, CO lokalne, w tym piec na miał węglowy.


Suma oszacowania każdej 1/2 ułamkowej części nieruchomości wynosi 173 600,00zł,

zaś cena wywołania każdej 1/2 ułamkowej części nieruchomości jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 200,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię za każdą 1/2 ułamkową część nieruchomości

w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 360,00zł.


Rękojmie powinny być złożone w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Pabianicach 52 12403044 1111 0010 3070 7990

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Pobierz operat szacunkowy (1)