Licytacje nieruchomości

« Powrót do licytacji nieruchomości

Starowa Góra, ul Centralna 14 - 05.10.2017r. godz. 10:30OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 14658


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Mariusz Kuźniak

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 05-10-2017r o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego w Pabianicach

mającego siedzibę przy ul. Partyzancka 105/127, p. IV ,


odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika : Teresy Włodarczyk

położonej: 95-030 Rzgów, ul. Centralna 14 -Podłogowa, Starowa Góra,

dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 14658 [NKW: LD1P/00014658/5]


Nieruchomość tworzy działka gruntu nr 58/6 o pow.0,0613ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, parterowym ze strychem nieużytkowym, niepodpiwniczonym, o pow. zabud. 122,m2. Budynek murowany, otynkowany; dach kryty papą zgrzewalną. Budynek podzielony na dwie funkcjonalne części połączone wspólnym korytarzem ze wspólną łazienką z WC i kotłownią. Po jednej stronie korytarza jest pokój z kuchnią i przedpokojem, po drugiej stronie korytarza - pokój z kuchnią. Do budynku wchodzi się z wiatrołapu, który od strony północnej połączony jest wspólną ścianą z pomieszczeniem gospodarczym, do którego wchodzi się z zewnątrz budynku, Stolarka okienna PCV; na podłogach w pokojach i kuchni posadzki betonowe pokryte wykładziną dywanową; w jednym pokoju panele podłogowe; w drugiej kuchni -wylewka betonowa; w korytarzu i łazience z WC - terakota. W łazience z WC bojler elektryczny. Ogrzewanie budynku lokalne piecem na miał. Kanalizacja lokalna - szambo. Na działce w granicy wzniesiony budynek gospodarczy, murowany, niepodpiwniczony, parterowy o pow. zabud. ok. 51m2. Jedno z pomieszczeń zamykają wrota garażowe dwuskrzydłowe drewniane. Pozostałe pomieszczenia bez drzwi. Nieruchomość ogrodzona; od frontu brama dwuskrzydłowa metalowa oraz furtka. Wjazd i wejście do budynku nieutwardzone bezpośrednio z ulicy Centralnej. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury : e.e., wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej. Brak podłączeń do budynku sieci gazowej i kanalizacyjnej.


Suma oszacowania wynosi 160 000,00zł,

zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 000,00zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,

to jest 16 000,00zł.


Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Pabianicach 52 12403044 1111 0010 3070 7990

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Pobierz operat szacunkowy (1)